Gyakran ismételt kérdések

GY.I.K.

Nemzeti Kiberverseny – GYIK


Mi a Nemzeti Kiberverseny?

A Nemzeti Kiberverseny egy Magyarországon egyedülálló hallgatói verseny, melynek célja, hogy olyan szimulációs környezetet biztosítson, amely keretében a felsőoktatásban résztvevő hallgatók megismerkedhetnek a kiber konfliktusokhoz kapcsolódó politikai és stratégiai kihívásokkal, valamint azok kapcsán felmerülő problémák kezelésére vonatkozóan kipróbálhatnak gyakorlati megoldási javaslatokat.

A Nemzeti Kiberverseny hozzájárul a hallgatók szakmai fejlődéséhez, továbbá kapcsolatépítési fórumként is szolgál. Ennek megfelelően a résztvevőknek lehetőségük nyílik más csapatok mentoraival, a zsűritagokkal, továbbá a kiberbiztonság és más kapcsolódó területeken dolgozó szakértőkkel megismerkedni.
A versenyző csapatok feladata megoldási javaslatokat kidolgozni egy kitalált szcenárióra alapuló kibertámadás kezelése céljából. A válaszadás során figyelembe kell venniük a támadás hatásait a köz- és magánszektorra vonatkozóan, kilépve a kibertérből a fizikai valóágba. A csapatok közötti végső sorrendet az írásos politikai és stratégiai válaszok, valamint a döntéshozatali javaslatok színvonala, a megoldott technikai feladat, továbbá a zsűri előtti szóbeli prezentáció minősége határozza meg.
A verseny első részében a csapatok távolról (saját intézményükben, otthon stb.), a csapatvezető segítségével fejlesztik a szükséges képességeket és készülnek a versenyre. A verseny szóbeli fordulójában – a zsűritagok szakmai visszajelzései alapján – minden résztvevő lehetőséget kap ismeretei tökéletesítésére, valamint a szakmai kapcsolatainak fejlesztésére.

Ki vehet részt a versenyen?

Minden hazai és határon túli egyetemi és főiskolai hallgató (felsőoktatási szakképzés, BSc, BA, MSc, MA, PhD, DLA), posztgraduális és posztdoktori programban résztvevő személy részt vehet a versenyen A verseny magyar nyelven folyik, így a részvétel feltétele ennek ismerete.
A részvételnek nem feltétele előzetes kiberbiztonsági képzés, illetve elméleti vagy szakmai ismeretek. A szervezők azonban felhívják a figyelmet arra, hogy e terület mindennapi kérdéseinek, problémáinak ismerete a versenyen való részvétel sikerességét növeli, ezért javasolt a csapat legalább egy tagjának ilyen irányú tudással, jártassággal, érdeklődési körrel rendelkeznie.

Hol lesz megrendezve a verseny és mikor?

A 2. Nemzeti Kiberverseny 2018 november 6-án kerül megrendezésre.
Helyszín: MEMO Budapest, Wesselényi utca 73.

Hogyan kell regisztrálnom a versenyre? Van regisztrációs díj?

A verseny iránt érdeklődő csapatok a kiberverseny.hu honlap jelentkezési felületének hiánytalan kitöltésével tudnak regisztrálni a versenyre. A regisztráció akkor válik érvényessé, ha a regisztrációt a szervezők a csapattagokhoz megadott e-mail címre visszaigazolják. A jelentkezés határideje: 2018. október 5.
A versenyen történő részvétel ingyenes.

Mik a követelmények a csapatok összeállításához?

Minden csapat 4 főből áll. A 4 főnél kisebb létszámmal regisztráló csapatok részvételét a versenyigazgató mérlegelheti. A 4 főnél nagyobb létszámú csapatok nem vehetnek részt a versenyen.
A csapat tagjainak képzettségére és tapasztalatára, illetve a csapat összetételére vonatkozóan nincs megkötés. A tagoknak nem szükséges egy felsőoktatási intézmény hallgatóinak lennie. A szervezők bíztatják a résztvevőket, hogy a különböző területek (pl.: technikai, jogi, biztonságpolitikai stb.) hallgatói fogjanak össze és együtt gondolkozzanak a kiberbiztonságról, mivel a szakterületek együttműködése kiemelt fontosságú a való életben is.
A csapattagokon kívül minden csapatnak gondoskodnia kell (lehetőleg a küldő intézmények állományából kiválasztott) csapatvezetőről, aki egyben a csapat mentora. Csapatvezető választása kötelező, a csapatvezető nem lehet a csapat tagja. Bár a csapatvezetők részvétele a verseny szóbeli fordulóján nem kötelező, személyes jelenlétük szükséges lehet annak érdekében, hogy a csapat minden segítséget megkapjon a sikeres szerepléshez.

Minden regisztrált csapat részt vehet a versenyen?

A részvételi feltételeknek való megfelelés esetén, a sikeres regisztrációt követően minden csapat automatikusan részt vesz a kvalifikációs fordulóban.

A kvalifikációs fordulóban a csapatoktól beérkező jelentéseket a zsűri előre meghatározott, azonos szempontrendszer alapján értékeli. Az itt elért pontszámok és a technikai feladatban szerzettek alapján a legtöbb ponttal rendelkező 8 csapat kerül a verseny szóbeli fordulójába.

Minden csapat e-mailben kap értesítést arról, hogy a kvalifikációs fordulóban milyen pontszámot ért el és ennek alapján továbbjutott-e a szóbeli fordulóba. A továbbjutó csapatok részére e-mailben megküldik a szervezők a szóbeli forduló meghívóját.

Hogyan épül fel a verseny? Milyen fordulókból áll?


A 2. Nemzeti Kiberverseny három fordulóból áll.

Kvalifikációs forduló – előkészítés
A csapatok kvalifikációja az írásos kiberbiztonsági jelentés és a technikai feladat elvégzése alapján történik.
A szervezők minden csapat számára elérhetővé teszik a verseny alapjául szolgáló forgatókönyvet (szcenáriót) és a kapcsolódó dokumentumokat, melyek a fiktív kibertámadás hátterét és részleteit tartalmazzák. A forgatókönyv egy jelentős kiberbiztonsági incidenst tartalmaz, amely Magyarországot és más európai országokat is érint. Ezzel kapcsolatban a csapatoknak egy kiberbiztonsági jelentés kell készíteniük, melyet 2018. október 21-ig a szervezők számára meg kell küldeniük a hello (qkac) kiberverseny.hu e-mail címre. E mellett – a jelentkezéskor megkapott instrukciók alapján – el kell végezniük egy kapcsolódó technikai feladatot. A két feladat által megszerzett pontszámok alapján, a legtöbb ponttal rendelkező 8 csapat kerül a verseny szóbeli fordulójába. A továbbjutásról a szervezők a csapatok 2018. október 25-ig értesítik.


Szóbeli forduló: elődöntő – reagálás
A kvalifikációs fordulóból továbbjutó csapatok kihirdetését követően az eredeti forgatókönyv módosul (azaz a kibertámadás eszkalálódik). A csapatok feladata reagálni a módosult forgatókönyvre és aszerint készülni a szóbeli fordulóra. A továbbjutó csapatok az értesítéssel együtt kapják meg az eredeti forgatókönyv módosítását. Az így rendelkezésre álló információk segítségével (korábbi javaslatok átalakítása, új javaslatok, prioritások megfogalmazása) a csapatoknak el kell készíteniük döntéshozatali dokumentumot és a szóbeli prezentációjukat. Az elődöntőre 2018. november 6-án délelőtt kerül sor. A továbbjutó csapatokat sorsolással kiválasztva 2 szekcióba osztják a szervezők (4-4 csapat).


Szóbeli forduló: döntő – azonnali reagálás
A döntő a versenynap – 2018. november 6 - délutánján kerül megtartásra, az elődöntőn legjobban szereplő szekciónként 2-2 (összesen 4) csapat jut tovább. A továbbjutás tényéről a helyszínen tájékoztatják a csapatokat a szervezők.
A döntő folyamán az eredeti forgatókönyvben ismertetett kibertámadás ismét eszkalálódik. A csapatok feladata reagálni a módosult forgatókönyvre. Az eszkalálódott szcenáriót mindenki 15 perccel a saját szóbeli helyzetjelentésük előtt kapja meg. Ezalatt az idő alatt kell elkészíteni a kiberbiztonsági helyzetjelentést, melyben a (megváltozott) zsűri számára be kell mutatniuk a politikai, stratégiai és egyéb vonatkozású javaslataikat (2-4 alternatívát). Ezek közül ki kell választaniuk egyet, mely alapján ismertetni kell a javasolt pontos lépéseket.

Milyen feladatok vannak a versenyen?

A 2. Nemzeti Kiberverseny egy fokozatosan eszkalálódó kibertámadási forgatókönyvön alapul. A kibertámadás megfelelő kezeléséhez a csapatoknak számos szóbeli, írásos és technikai feladatot kell megoldaniuk.

Kiberbiztonsági jelentés: a verseny első fordulójában (kvalifikációs forduló) a csapatok egy jelentés formájában rövid feljegyzést készítenek, melyben meghatározzák a forgatókönyvben leírt kiberbiztonsági incidensben érintett állami, katonai és ipari szereplőket, az érintettségük mértékét, valamint a kapcsolódó vélt emberi, társadalmi, környezeti vonatkozású hatásokat és azok mértékét. A feljegyzésnek konkrét javaslatokat kell tartalmaznia a szereplők számára a megfelelő intézkedésekre és válaszokra vonatkozóan.

Technikai feladat: A versenyen résztvevő csapatok a kvalifikációs fordulóban a kiberbiztonsági jelentésen kívül plusz pontokat szerezhetnek egy, a kiberbiztonsághoz köthető, kis utánajárással bárki számára (szakirányú képzettség nélkül) elvégezhető technikai feladat végrehajtásával. A pontos leírást a szervezők a jelentkezett csapatok számára a regisztrációt követően küldik meg.

Döntéshozatali dokumentum: a szóbeli fordulóra a csapatoknak készíteniük kell egy döntéshozatali dokumentumot, amit kinyomtatott formában a forduló elején átadnak a zsűrinek. A nyomtatott anyagról a csapatoknak saját maguknak kell gondoskodni.

Kiberbiztonsági helyzetjelentés: a csapatoknak (a szóbeli forduló mindkettő részében) a zsűri számára prezentálniuk kell megoldási javaslataikat. A prezentáció során ki kell térni a rendelkezésre álló információk alapján legjobbnak vélt megoldásra. El kell magyarázni a döntés okát, illetve részletesen ismertetni kell a szükséges ellenlépéseket.

Milyen szabályok vonatkoznak a szóbeli előadás(prezentáció) formátumára?

A szóbeli prezentáció formátumára nincsen megkötés, a csapatok maguk dönthetik el, hogyan tudják a megadott 10 perces időkeretben a legjobban bemutatni a kidolgozott döntési alternatívákat.

Használhatók segédeszközök a prezentáció során?

Nem. A prezentáció megtartásakor a csapatok nem használhatnak semmilyen technikai eszközt. A szóbeli fordulóban csak az elkészített döntéshozatali dokumentumok, illetve írásos jegyzeteik lehetnek segítségükre.

Az írásos jelentésben használhat a csapat ábrákat és grafikonokat?

Igen. A csapatok használhatnak grfikonokat és ábrákat, de ezek beletartoznak a terjedelmi korlátokba. A feljegyzés terjedelme nem haladhatja meg a 2 oldalt (A/4), a döntéshozatali dokumentum mérete pedig az 1 oldalt (A/4) 12 betűméret, normál sortáv, Times New Roman betűtípus alkalmazása mellett.

Milyen forrásokat használhat fel a csapatom a döntési alternatívák kidolgozásához? Hogyan kell idézni ezeket a forrásokat?

A csapatok bármilyen forrást felhasználhatnak a felkészülésük során. A felhasznált irodalmat nem szükséges hivatkozni. Amennyiben a csapat használ hivatkozásokat, azok beleszámítanak az írásos anyag terjedelmi korlátaiba.

Milyen díjak kerülnek kiosztásra a versenyen?

A verseny főnyereményén kívül a szervezők további díjakat és nyereményeket oszthatnak ki. A csapatok számára kiosztható díjak a verseny meghirdetését követően is bővülhetnek a szóbeli fordulót megelőző napig, erről a szervezők minden esetben tájékoztatást nyújtanak a verseny hivatalos kommunikációs csatornáin keresztül.
A szóbeli fordulón részt vevő csapatok számára a szervezők oklevelet állítanak ki.

Mit hozzak magammal a versenyre?

Nincsenek korlátozások arra vonatkozóan, hogy a csapatok mit hozhatnak magukkal a helyszínre. Ugyanakkor a szóbeli forduló során az előadótérbe a csapatok nem hozhatnak be és nem használhatnak elektronikus eszközöket (telefon, tablet, notebook stb.). Az éppen nem szereplő csapatok számára megengedett az elektronikus eszközök használata. A szervezők bátorítják a csapatokat, hogy a teljes verseny során használjanak papíralapú jegyzeteket.

Hol találok bővebb információt a versenyről?


A versenyről minden információ megtalálható a Nemzeti Kiberverseny 2018 hivatalos honlapján a www.kiberverseny.hu weboldalon.

További információkat teszünk közzé a verseny Facebook és Instagram profiljain.

A szervezőket kérdéseiddel a hello (qkac) kiberverseny.hu e-mail címen, illetve a +36 20 549 0816 telefonszámon érheted el.

Kapcsolat

ÍRJ NEKÜNK AZ ERRE A CÉLRA KIALAKÍTOTT FELÜLETÜNKÖN!

DE ÍRHATSZ EMAILT VAGY HÍVHATSZ IS BENNÜNKET AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN.


Email: hello (qkac) kiberverseny.hu

Telefon: +36 20 549 0816

Küldés